Střední firma

Typickým představitelem je společnost menší a střední velikosti, kde hlavními spotřebiči jsou vedle výpočetní techniky a osvětlení také stroje a zařízení.

Využití fotovoltaiky vhodné zejména u společností, kde jsou v provozu chaldírenská zařízení a klimatizace a také v zemědělské výrobě.

Tarif: C02D nebo C25D.

Roční platba za elektrickou energii nepřesahuje 400 000 Kč.

 

Vlastní fotovoltaická elektrárna která je dimenzována tak aby 90% vyrobené energie bylo spotřebováno před tím než přeteče do distribuční sítě.

 

Případová studie:

Spotřeba elektrické energie za rok: 100 000 kWh

Roční platba za elektriku: cca 350 000 Kč

Navržený výkon fotovoltaické elektrárny: 20 kW

Cena instalace: cca 600.000,- Kč bez DPH

Roční úspora plateb za elektrickou energii: cca  70.000 Kč

Celková úspora za 20 let provozu: cca 800 000 Kč

 

Nechte si zpracovat analýzu návratnosti na základě vašich odběrů elektrické enenrgie!