Licence na výrobu elektřiny

Výrobce elektřiny z FVE nad 10 kWp výkonu musí mít přidělenou licenci od Energetického regulačního úřadu.

Výrobce má právo na připojení k síti, pokud splňuje dané podmínky, dále má právo na přepravu vyrobené elektřiny a její prodej dalším subjektům. Licence na výrobu elektřiny se udělují na 25 let, pokud není vlastnické nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení kratší. Udělení licence je státem zpoplatněno 1.000 Kč do 1 MW, 10.000 Kč od 1 MW.

Výrobce dále musí uzavřít smlouvu s obchodníkem s elektřinou.

Podporu v režimu povinného výkupu vyplácí dle regionální příslušnosti povinně vykupující obchodník na základě smluvního vztahu s výrobcem (E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, s.r.o., a Pražská energetika, a.s.)

Více info na webu ERÚ- www.eru.cz

Pro naše zákazníky nabízíme možnost vyřízení licence u Energetického regulačního úřadu na zařízení a systémy, které jim naše firma nainstaluje nebo spravuje.