Průmyslový podnik

Typickým představitelem je průmyslový podnik, kde hlavními spotřebiči jsou především stroje a zařízení. Poměrně významnou složkou stabilní spotřeby je osvětlení a další periferní spotřeba těch zařízení, která jsou v běhu i když zrovna neběží výroba.

Pomocí fotovoltaiky se snažíme pokrýt předvším tu spotřebu těch zařízení, které jsou vběhu, když neběží hlavní výrobní porcesy.

Tarif: C02D nebo C25D.

Roční platba za elektrickou energii nepřesahuje 1 000 000 Kč.

 

Vlastní fotovoltaická elektrárna která je dimenzována tak aby 90% vyrobené energie bylo spotřebováno před tím než přeteče do distribuční sítě.

 

Případová studie:

Spotřeba elektrické energie za rok: 250 000 kWh

Roční platba za elektriku: cca 800 000 Kč

Navržený výkon fotovoltaické elektrárny: 30 kW

Cena instalace: cca 870.000,- Kč bez DPH

Roční úspora plateb za elektrickou energii: cca  96.000 Kč

Celková úspora za 20 let provozu: cca 1 050 000 Kč

 

Nechte si zpracovat analýzu návratnosti na základě vašich odběrů elektrické enenrgie!