Dotace

Naším klientům se snažíme nabídnout výstavbu fotovoltaické elektrárny tak, aby bylo možné čerpat dotaci z některých platných dotačních titulů.

 

Dotace pro rodinné domy

V rámci programu Nová Zelená Úsporám (NZÚ) je možné čerpat dotační prostředky pro fyzické osoby. Mezi jednotlivými opatřeními je možné nalézt i instalaci fotovoltaického systému s propojením do distribuční soustavy do instalovaného výkonu 10kWp.

Od 14. 02. 2024 činní maximální výše dotace na fotovoltaické systému 160 000,- Kč, přičemž záleží vždy na instalovaném výkonu elektrárny a použitých technologií:

  • Základní podpora – 35 000 Kč
  • Základní podpora s využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč
  • Za 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 8 000 Kč

Rádi vám pomůžeme dotaci Nová Zelená Úsporám získat, veškeré doklady vyplníme za vás a žádost podáme do systému AIS SFŽP.

Vyjma fotovoltaických systémů jsme schopni zprocesovat i jiné dotace např. tepelná čerpadla, wallboxy, zateplení apod. V těchto případech je možné čerpat k fotovoltaickému systému i kombinační bonus 10 000,- Kč. V případě, že se nemovitost nachází na území vybraných krajů  je dotace zvýhodněna o 10 %.

Dotace pro bytové domy

Dotaci lze čerpat i pro vlastníky bytových domů (právnické a fyzické osoby). Obdobně jako u rodinných domů je možné čerpat dotaci i na opatření týkající se fotovoltaických systémů. Od 14. 02. 2024 je poté možnost čerpat následující finanční prostředky:

  • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu 
  • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
  • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

I u bytových domů lze čerpat kombinační bonus a taktéž jsou zvýhodněny některé regiony.

Dotace pro firemní fotovoltaické elektrárny

Pro firmy investující do fotovoltaiky jsou k dispozici dotace. Naše firma E.T.B. Solar s.r.o. spolupracuje s agenturou Anylopex plus s.r.o. , která zajišťuje kompletní administrativu žádostí o dotace, od přípravy po schválení. Díky dotacím můžete výrazně snížit náklady na instalaci a urychlit návratnost investice. Anylopex vám pomůže vybrat nejvhodnější program a zvýší šanci na úspěch.