Administrativa

Nechcete řešit připojovací podmínky s distributorem? Nevíte si rady se stavebním povolením či vyřízením licence u Energetického regulačního úřadu? Všechny tyto záležitosti rádi vyřídíme za vás!

 

Administrativa s místním distributorem energie

Rádi za Vás zařídíme kompletní administrativu kolem připojování elektrárny do distribuční soustavy u všech distributorů v ČR (EG.D, ČEZ Distribuce a PREdistribuce). Vyplníme kompletní dokumentaci k vytvoření Smlouvy o připojení, na vás bude pouze žádost podepsat.

Kromě zjištění připojitelnosti vás provedeme kompletním připojením elektrárny, od schválení projektové dokumentace až po žádost o trvalý provoz. Vše tak, aby byla elektrárna připojená v řádném termínu.

Stavební řízení

Dle aktuální legislativy je nutné mít u elektráren s výkonem nad 50kWp stavební povolení. V zařízení stavebního povolení všechny záležitosti vyřídíme na základě plné moci za Vás. Všechny dotčené orgány obešleme s žádostí o vyjádření, zároveň seženeme vyjádření k existenci sítí. Požárně bezpečnostní řešení a statické posouzení střechy dokáže naše společnost ve spolupráci s investorem zařídit také.

Po dokončení instalace pomůžeme samozřejmě i se získáním kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

Licence u Energetického regulačního úřadu

U výroben nad 50kWp je dle současného energetického zákona nutné vlastnit licenci od Energického regulačního úřadu, konkrétně licenci na výrobu elektřiny. Celým procesem rádi Vaši společnost provedeme, vyplníme všechny nutné formuláře a komunikaci s úřadem můžete nechat na nás.

Projekční činnost

Naše společnost spolupracuje s několika autorizovanými inženýry v oboru elektrotechniky. Společně s projektanty navrhneme nejlepší řešení pro umístění panelů a technologií v objektu. Projektová dokumentace je připravena dle platných českých norem. Projektant samozřejmě spolupracuje se statikem a požárním technikem, aby byly splněny i jejich požadavky.